MI PREVODIMO VAŠ POSAO

Ulica: Braće Jovanović 43, PANČEVO (u blizini zgrade SDK I Zmaj Jovine škole)

Mi prevodimo:

  • sve vrsti tužbi, ugovora, rešenja, odluka, zapisnika;
  • izvode iz APR-a, finansijske izveštaje, osnivačka akta;
  • izvode iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih;
  • razna uverenja (o prebivalištu, nekažnjavanju, neosuđivanosti, nezaposlenosti…);
  • diplome, svedočanstva, uverenja, prepis ocena;
  • saobraćajne dozvole, fakture o kupoprodaji vozila, vlasnički list;
  • sva ostala lična i poslovna dokumenta.
  • NOSTRIFIKACIJA DIPLOME
  • Haški apostil

BRAVISSIMO – OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČI

Oformili smo tim sudskih tumača za sledeće jezike:

Sudski tumač za engleski jezik Pančevo

Sudski tumač za italijanski jezik Pančevo

Sudski tumač za nemački jezik Pančevo

Sudski tumač za francuski jezik Pančevo

Sudski tumač za španski jezik Pančevo

Sudski tumač za ruski jezik Pančevo

Sudski tumač za rumunski jezik Pančevo

Sudski tumač za mađarski jezik Pančevo

Sudski tumač za bugarski jezik Pančevo

Sudski tumač za norveški jezik Pančevo

Sudski tumač za švedski jezik Pančevo

Sudski tumač za slovenački jezik Pančevo

Sudski tumač za hrvatski jezik Pančevo

Sudski tumač za makedonski jezik Pančevo

Sudski tumač za japanski jezik Pančevo

Sudski tumač za kineski jezik Pančevo

Sudski tumač za poljski jezik Pančevo

Sudski tumač za arapski jezik Pančevo

Sudski tumač za albanski jezik Pančevo

Sudski tumač za romski jezik Pančevo

Sudski tumač za slovački jezik Pančevo

Sudski tumač za češki jezik Pančevo

Sudski tumač za danski jezik Pančevo

Sudski tumač za turski jezik Pančevo

Sudski tumač za finski jezik Pančevo

Sudski tumač za grčki jezik Pančevo

Sudski tumač za holandski jezik Pančevo

Pozovite Call Now Button