MI PREVODIMO VAŠ POSAO

Ulica: Braće Jovanović 43, PANČEVO (u blizini zgrade SDK I Zmaj Jovine škole)

Naš zakon predviđa da dokumenta izdata od stranih vlasti mogu važiti i u našoj zemlji ukoliko ih prevede ovlašćeni sudski tumač, odnosno sudski prevodilac. Naša agencija stoji Vam na raspolaganju kako za overene prevode, tako i za overu Haškim apostilom. Overen prevod je prevod ovlašćenog sudskog tumača postavljenog od strane Ministarstva pravde, koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod istovetan originalnom dokumentu, odnosno izvorniku. Overa Haškim apostilom je međunarodna overa isprava, kojom se potvrđuje autentičnost potpisa, svojstvo osobe koja je potpisala ispravu, kao i autentičnost žiga ili pečata, koji je utisnut na ispravi. Na ovaj način ispravi se daje garancija da je izdata u za to nadležnoj instituciji. Apostil izdaju zemlje koje su potpisale Haški sporazum o oslobođenju legalizacije javnih isprava, poznatije pod nazivom „Haški sporazum“ sklopljen 1961. godine. U Srbiji je za izdavanje potvrde Apostille nadležan osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda.

Osiguravamo dostavu overenih prevoda u sve gradove Srbije.

Haški apostil

Comments are closed.

Pozovite Call Now Button